ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Η πιστοποίηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Απώτερος σκοπός είναι η διασφάλιση του διαχειριστή και των αρχών, ότι η λειτουργία και κατάσταση του ανελκυστήρα είναι ιδανική.

Η  Lift Technics διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα το οποίο συνεργάζεται με αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης. Οι φορείς αναλαμβάνουν τον έλεγχο και την πιστοποίηση οποιουδήποτε οριζόντιου ή κάθετου συστήματος.

Μετά τον έλεγχο πιστοποίησης, η εταιρεία μας αναλαμβάνει την καταχώρηση του πιστοποιητικού ανελκυστήρα και των υπολοίπων εγγράφων στις αντίστοιχες υπηρεσίες του δήμου ανά περιοχή.

Η πιστοποίηση ανελκυστήρων σύμφωνα με την νομοθεσία είναι απαραίτητη για νέους ή παλιούς  εγκατεστημένους σε πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια, βιομηχανικούς χώρους, πλοία, μονοκατοικίες.

    Φόρμα προσφοράς πιστοποίησης

    Καλέστε μας στο 2310 907121 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.