Ολική Ανακαίνιση

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) όπου στοχεύει στην βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας των παλαιότερων ανελκυστήρων, το επίπεδο ασφάλειας των παλαιών ανελκυστήρων δεν είναι το ίδιο με το αντίστοιχο των νέων εγκαταστάσεων για αυτό η εφαρμογή του νόμου έχει σαν σκοπό την βελτίωση τους ως προς τον βαθμό ασφαλείας.

 Η εγκατάσταση των ανελκυστήρων αυτών έγινε με βάση τις απαιτήσεις της τότε εποχής, τα επιμέρους εξαρτήματα των ανελκυστήρων είναι χαμηλότερου επιπέδου ασφαλείας από το σημερινό, η φυσιολογική φθορά έχει επέλθει λόγω της πολυετούς χρήσης.

Σύμφωνα με την νομοθεσία επιλέγεται ένας φορέας πιστοποίησης όπου πραγματοποιεί έλεγχο στο έργο που έχει τοποθετηθεί ο ανελκυστήρας, και στην συνέχεια καταγράφονται εάν υπάρχουν οι ελλείψεις του ανελκυστήρα ή και τι πρέπει να γίνει για να είναι σύμφωνος με την νομοθεσία.

Η πολυετής εμπειρία και η συνεχείς κατάρτιση του συνεργείου μας, μπορεί να σας δώσει ένα ασφαλές λειτουργικό αποτέλεσμα.

Μερική Ανακαίνιση

Σε είδη εγκατεστημένο ανελκυστήρα μπορεί να γίνει μερική αλλαγή των φθαρμένων τμημάτων ή να γίνει βελτίωση της απόδοσης του, πάντα με συμβατά πιστοποιημένα υλικά και προϊόντα που φέρουν σήμανση CE, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ασφάλεια του ανελκυστήρα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με άριστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

Επισκευή Βλάβης

Για την κάλυψη εκτάκτων βλαβών, το τηλεφωνικό μας κέντρο λειτουργεί 24/7.

Οι επισκευές έκτακτων βλαβών για τους πελάτες μας που συντηρούμε και υποστηρίζουμε τεχνικά δεν έχουν κάποια επιπλέον επιβάρυνση καθώς δεν αναμένονται δυσλειτουργίες μετά την ανάληψη της συντήρησης από εμάς.

Στην περίπτωση που έχει λήξει η εγγύηση του ανελκυστήρα και χρειάζεται κάποια αντικατάσταση ανταλλακτικού, ενημερώνεστε άμεσα, μέσω του πληροφοριακού μας συστήματος, σχετικά με το κόστος και από την στιγμή που εγκρίνεται θα προβούμε σε αντικατάσταση του.

Τα προϊόντα και υλικά που χρησιμοποιούνται από τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα, ώστε να μειωθεί η συχνότητα των βλαβών και να λειτουργεί με ασφάλεια ο ανελκυστήρας.

Οι έκτακτες βλάβες προκύπτουν, είτε από κακή συντήρηση είτε λόγω δυσλειτουργίας, το έμπειρο τεχνικό συνεργείο μας θα αξιολογήσει επί τόπου εάν είναι βλάβη που διορθώνεται άμεσα, ή εάν χρειαστεί να αντικατασταθεί κάποιο ανταλλακτικό.

    Φόρμα προσφοράς επισκευής

    Καλέστε μας στο 2310 907121 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.