Οι περιστρεφόμενες πλατφόρμες λειτουργούν με [...]

Το σύστημα Ανύψωσης αυτοκινήτων Κts [...]

Είναι ψαλιδωτοί μηχανισμοί ανύψωσης [...]