Οι κυλιόμενες κλίμακες είναι μία αξιόπιστη λύση για [...]

Οι κυλιόμενοι διάδρομοι χρησιμοποιούνται για [...]