ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝ: 81-20:2014,ΕΝ:81-50:2014, ΕΝ: 81-70:2004 αφορά ΑΜΕΑ, EN:115 Κυλιόμενων Σκαλών

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εξειδικευμένοι στον χώρο των ανελκυστήρων χρησιμοποιούμε εργαλεία – εξοπλισμό στα συνεργεία μας που είναι πιστοποιημένα με ISO των εταιριών (Bosch, Makita, Hilti, όπως επίσης τα προϊόντα -υλικά που χρησιμοποιούμε φέρουν πιστοποίηση και σήμανση CE.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εταιρία συμμορφώνεται με τις πιο κάτω πρότυπα τήρησης προδιαγραφών εγκατάστασης: {EN ISO9001:15 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, EN ISO1090 Έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο παραγωγής, EN ISO18001:2007 Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, EN ISO14001:2015 Εφαρμογή συστήματος περιβαντολλογικής διαχείρισης.

Εγκαταστάσεις

Για νέους ανελκυστήρες, η Lift Technics μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά το ιδανικό προϊόν με βάση τις ανάγκες σας. Δίνουμε βάση στην τεχνολογία και την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση καθώς είναι κρίσιμος παράγοντας για την εργονομία και την αξιοπιστία.

Κατά την μελέτη και τον σχεδιασμό λαμβάνουμε υπόψιν τις ειδικές ανάγκες του κτιρίου και σας προτείνουμε ευέλικτες λύσεις. Σταθμίζουμε τον τεχνικό όσο και τον οικονομικό παράγοντα, λαμβάνοντας υπόψιν τις δυνατότητες των πελατών . Ο κύριος στόχος μας, η πλήρης ικανοποίηση σας μέσα από ένα άρτια τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Μετά την ανάληψη ενός έργου, μετράμε με ακρίβεια χιλιοστού τον χώρο της εγκατάστασης. Το επόμενο στάδιο είναι η παραγγελία και η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών ώστε να ξεκινήσει η συναρμολόγηση του προϊόντος.

Γιατί να μας επιλέξετε:

  • Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε υπερσύγχρονα συστήματα ανύψωσης, λόγω των έργων που έχουμε αναλάβει και στο εξωτερικό αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες.
  • Όλα τα προϊόντα που τοποθετούνται τηρούν ευρωπαϊκές προδιαγραφές και έχουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Όλα τα συνεργεία εργάζονται με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.
  • Διαθέτουμε εξειδικευμένα και άρτια εξοπλισμένα συνεργεία, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία για οποιοδήποτε σύστημα επιλέξετε (ανελκυστήρες ιδιωτών, ανυψωτικά ΑΜΕΑ, ανελκυστήρες για εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικά κτίρια και για οποιοδήποτε άλλο είδος ανυψωτικών).
  • Τηρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστή.
  • Τελικός στόχος αποτελεί η πλήρης ικανοποίηση του πελάτη και η εγγύηση της άμεσης παράδοσης βάσει των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων.

    Φόρμα προσφοράς εγκατάστασης

    Καλέστε μας στο 2310 907121 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.