ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΝ: 81-20:2014,ΕΝ:81-50:2014, ΕΝ: 81-70:2004 αφορά ΑΜΕΑ, EN:115 Κυλιόμενων Σκαλών

ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Εξειδικευμένοι στον χώρο των ανελκυστήρων χρησιμοποιούμε εργαλεία – εξοπλισμό στα συνεργεία μας που είναι πιστοποιημένα με ISO των εταιριών (Bosch, Makita, Hilti, όπως επίσης τα προϊόντα -υλικά που χρησιμοποιούμε φέρουν πιστοποίηση και σήμανση CE.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Η εταιρία συμμορφώνεται με τις πιο κάτω πρότυπα τήρησης προδιαγραφών εγκατάστασης: {EN ISO9001:15 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, EN ISO1090 Έλεγχος παραγωγής στο εργοστάσιο παραγωγής, EN ISO18001:2007 Διαχείρισης της Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία, EN ISO14001:2015 Εφαρμογή συστήματος περιβαντολλογικής διαχείρισης.

Εγκαταστάσεις

Μελέτη, σχεδιασμός και εγκατάσταση, με βάση πάντα τις ισχύουσες Ευρωπαϊκές οδηγίες ασφαλείας.

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα ενεργειακού πιστοποιητικού εγκατάστασης στους νέους ανελκυστήρες, χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.

Για την εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων, η Lift Technics μελετά, σχεδιάζει και εγκαθιστά τον ανελκυστήρα που είναι ιδανικός για εσάς που καλύπτει πλήρως τις προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία συνδυάζοντας και τις ανάγκες σας. Ιδιαίτερο βάρος δίνουμε στην τεχνολογία και την ποιότητα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα καθώς είναι κρίσιμος παράγοντας για την βέλτιστη λειτουργία του κτιρίου σας. Κατά την μελέτη και τον σχεδιασμό λαμβάνουμε υπόψιν τις ειδικές ανάγκες του κτιρίου και σας προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις, σταθμίζοντας τόσο τον τεχνικό όσο και τον οικονομικό παράγοντα. Ο κύριος στόχος μας, η πλήρης ικανοποίηση σας μέσα από το άριστο τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα κατά την λειτουργία του ανελκυστήρα. Αφού ανατεθεί το έργο της εγκατάστασης στην εταιρία μας, με βάση πάντα την αρχική μελέτη μετράμε με ακρίβεια χιλιοστού τον χώρο της εγκατάστασης. Επόμενο στάδιο είναι η παραγγελία και η προμήθεια όλων των απαιτούμενων μηχανημάτων και υλικών που χρειάζονται για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου από τους συνεργάτες – προμηθευτές μας με γνώμονα την καλύτερη ποιότητα υλικών.

Γιατί να μας επιλέξετε:

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία σε υπερσύγχρονα συστήματα ανύψωσης, λόγω των έργων που έχουμε αναλάβει και στο εξωτερικό αλλά και λόγω της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στις νέες τεχνολογίες.

  • Διαθέτουμε εξειδικευμένα και άρτια εξοπλισμένα συνεργεία, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία για οποιοδήποτε σύστημα επιλέξετε (ανελκυστήρες ιδιωτών, ανυψωτικά ΑΜΕΑ, ανελκυστήρες για εμπορικά καταστήματα και βιομηχανικά κτίρια και για οποιοδήποτε άλλο είδος ανυψωτικών).
  • Τηρούνται οι προϋποθέσεις σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

– Τελικός στόχος αποτελεί η πλήρη ικανοποίηση του πελάτη στο έργο  που θα μας ανατεθεί και να σας εγγυηθούμε την άμεση παράδοση του βάσει των αρχικών χρονοδιαγραμμάτων σας.

    Φόρμα προσφοράς συντήρησης

    Καλέστε μας στο 2310 907121 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.