Η εταιρία μας χρησιμοποιεί μόνον λιπαντικά επώνυμα των πιο κάτω εταιριών: MORRIS GEAR AG SAE 90 σύμφωνα με DIN 51517part 3, AGMA 9005-D94 US STEEL 224, & Kleeman HYDRAULIC  DIN 51524 HLF part II US STEEL 127136).WÜRTH DIN 51524 , DENISON HF02 HF0-,CINCINNATI MACHINE P-68, P-69, P-70.AFNOR nfe 48-690(dry),AFNOR nfe 48-691(dry).

Ως επαγγελματίες στον χώρο των ανελκυστήρων, χρησιμοποιούμε πιστοποιημένα εργαλεία και εξοπλισμό στα συνεργεία μας απο γνωστές και αξιόπιστες εταιρείες Bosch,Makita, Hilti, όπως επίσης τα υλικά που χρησιμοποιούμε φέρουν πιστοποίηση και σήμανση CE.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε φέρουν πιστοποίηση και σήμανση CE. Λαμβάνουμε τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή πιθανών ατυχημάτων για τα συνεργεία μας, αλλά και τους πελάτες μας. Στις εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουμε, επί 25 χρόνια δεν έχει προκύψει αστοχία ή ατύχημα, λόγω αυστηρών ελέγχων ανά στάδιο κατασκευής και της πλήρης τήρησης των προδιαγραφών ασφαλείας.

Αντιδρούμε άμεσα για την αποκατάσταση λειτουργίας του ανελκυστήρα. Μας διακρίνει η τεχνογνωσία και μέσω κέντρου έρευνας και βοήθειας παρέχουμε στα συνεργεία μας διαγνωστικά εργαλεία και δεξιότητες για επίλυση προβλημάτων.

Μπορείτε να μας εμπιστεύεστε επειδή είμαστε ένα εξειδικευμένο τεχνικό γραφείο και παρέχουμε υποστήριξη σε όλα τα θέματα που αφορούν τον ανελκυστήρα.

Το σημαντικότερο, βρίσκεστε σε άμεση επαφή με κάποιον που αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις σας.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

  Η συντήρηση του ανελκυστήρα , αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του, η Lifttechnics έχει τη δυνατότητα να σας παρέχει άριστες τεχνικές υπηρεσίες καθώς είναι ήδη 25 έτη στον κλάδο συντήρησης-εγκατάστασης και επισκευή ανελκυστήρων, στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό.

 Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Ακεψωμαΐδης Αναστάσιος, είναι κάτοχος άδειας εγκαταστάτη και συντηρητή ανελκυστήρων, οι άριστες γνώσεις εγκατάστασης ανελκυστήρων είναι απαραίτητες για την σωστή συντήρηση τους καθώς είναι βασικές για την σωστή κατανόηση του ανελκυστήρα.

Ειδικευόμαστε σε κάθε τύπου ανελκυστήρα όπως : 

  • Ξενοδοχείων
  • Κατοικιών
  • Καταστημάτων
  • Εργοστασίων
  • Μονοκατοικιών
  • Εμπορικών κέντρων
  • Συντήρηση κυλιόμενων κλιμάκων 

    Η τεχνική υπόσταση που διαθέτουμε δεν μας περιορίζει σε συγκεκριμένες μάρκες η μοντέλα ανελκυστήρων, μπορούμε να αναλάβουμε κάθε έργο που θα προκύψει όσο ιδιαίτερο και να είναι. 

   Ο τιμοκατάλογος που διαθέτουμε είναι εξαιρετικά προσιτός καθώς δεν χρεώνουμε μικροϋλικά που τυχόν θα προκύψουν σε μια συντήρηση  και φροντίζουμε η δουλειά να γίνεται σωστά ώστε να μην υπάρχουνε φθορές στα εξαρτήματα του ανελκυστήρα, με αυτό τον τρόπο ο κύκλος ζωής του ανελκυστήρα επιμηκύνεται, η πιθανότητα αστοχίας μηδενίζεται και η ασφάλεια σας αγγίζει το 100%

Παραχωρούμε δωρεάν το πρόγραμμα παρακολούθησης συντηρήσεων σε ζωντανό χρόνο ώστε να έχετε την πλήρη εικόνα του μηχανολογικού σας εξοπλισμού και την άμεση ενημέρωση βλάβης μέσω του προγράμματος ώστε να μην υπάρχει  καθυστέρηση  αναγγελίας δυσλειτουργίας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 

 Η διαχείριση των ανελκυστήρων
πραγματοποιείτε με online σύστημα 
ώστε να βλέπετε άμεσα την κατάσταση του ανελκυστήρα σας, φωτογραφίες από τα υλικά που έχουν αλλαχθεί, το ιστορικό βλαβών και το ιστορικό των συντηρήσεων . 

Παραχωρούμε δωρεάν και το πρόγραμμα ενημέρωσης των επιβατών των ανελκυστήρων ώστε να έχουν την επίγνωση των συντηρήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, τα πιστοποιητικά ασφαλείας και την αδειοδότηση του ανελκυστήρα σε ισχύ . Είναι ένα πρόγραμμα που επιδρά θετικά στην ψυχολογία των επιβατών και τους βοηθάει να νιώθουνε σιγουριά και ασφάλεια κατά την χρήση του.