Ενδείκνυται για πολυκατοικίες δεν χρειάζεται μηχανοστάσιο, ιδανικός και για την [...]

Το ανυψωτικό σύστημα ανέλκυσης compact [...]