Τοποθέτηση ανελκυστήρων στην Σουηδία , σε δημόσια κτίρια , όπως σχολεία , νοσοκομεία αλλά και κτίρια ιδιωτικά .

Ετικέτες: έργα Σουηδία